Ecotop 2011

Op 1 oktober 2011 vond op Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch in de gemeente Roerdalen het symposium Ecotop 2011 plaats. Nederlandse en Duitse natuuronderzoekers kwamen bijeen om hun veldkennis uit te wisselen.

Op de Ecotop 2011 presenteerden Nederlandse en Duitse veldbiologen de resultaten van natuuronderzoek in het Grenspark Maas-Swalm-Nette. De resultaten geven de ontwikkelingen weer in de natuurgebieden zoals het nationaal park De Meinweg.
Door projecten voor het ontwikkelen en herstellen van de natuur hebben verschillende soorten aan weerskanten van de grens goed geprofiteerd. Door het verwijderen van stuwen in de Maas en zijn zijrivieren en door de verbetering van de waterkwaliteit kon het aantal vissoorten in de Roer tot meer dan 50 soorten toenemen. Af en toe wordt er zelfs weer een Zalm aangetroffen. Ook de aantallen heidevogels, zoals de Nachtzwaluw en de Boomleeuwerik in het Grenspark zijn toegenomen. Een derde van de Nachtzwaluwpopulatie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen broedt in het Grenspark. Een heidesoort die het minder goed doet is de Adder. De populatie op de Meinweg neemt verder af. Gelukkig werd in de gagelvenen in de Duitse Lüsekamp onlangs weer een levensvatbare populatie Adders aangetroffen. Ook met de vlinders gaat het minder goed, o.a. vanwege het verdwijnen van soortenrijke hooi- en graslanden.

De betekenis van het Grenspark voor libellen is een echt succes verhaal. Door de aanwezigheid van natuurlijke beken als de Boschbeek en de Roode Beek, door herstel en beheer van heidevennen, poelen en beekdalen van Roer, Swalm en Nette is het aantal libellensoorten in de afgelopen tientallen jaren toegenomen. Bijna alle Limburgse libellen en meer dan 90 % van de libellen van Nordrhein-Westfalen komen in het Grenspark Maas-Swalm-Nette voor. De Vuurlibel is een soort die als gevolg van het warmer worden van het klimaat het Grenspark vanuit het zuiden heeft bereikt.
Vrijwilligers van de Stichting Koekeloere en andere organisaties hebben voor de Nederlandse Meinweg al meer dan 5000 soorten vastgesteld. Dit is voor de Nederlandse nationale parken uniek. De Meinweg in het Grenspark is dan ook een kerngebied van soortenrijkdom; een zogenaamde “hot spot” voor de biodiversiteit.
In verband met het symposium verscheen een tweetalige uitgave van het Natuurhistorisch Maanblad van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Afgesloten werd het symposium met verschillende excursies in 
de Nederlands-Duitse Luzekamp.


Ecotop 2011 is georganiseerd door het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, het Biologisch Station Krickenbecker Seen, het nationaal park De Meinweg, de Stichting Koekeloere, Staatsbosbeheer Regio Zuid, het Waterschap Roer en Overmaas en het Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Voor een fotoverslag van de Ecotop 2011 klik hier

 
Overzicht van de presentaties

Geschichte des Naturparks Maas-Schwalm-Nette
Leo Reyrink / Naturpark Maas-Schwalm-Nette
Ecotop 2011_MSN Park_Reyrink.pdf (5.91MB)
Geschichte des Naturparks Maas-Schwalm-Nette
Leo Reyrink / Naturpark Maas-Schwalm-Nette
Ecotop 2011_MSN Park_Reyrink.pdf (5.91MB)
Vögel des Brachter Walds
Stefani Pleines / Biologische Station Krickenbecker Seen e. V.
Ecotop2011 Heidevogels grensgebied MSN_Pleines.pdf (2.83MB)
Vögel des Brachter Walds
Stefani Pleines / Biologische Station Krickenbecker Seen e. V.
Ecotop2011 Heidevogels grensgebied MSN_Pleines.pdf (2.83MB)
Der Lüsekamp, Kreuzottern auf der Grenze
Peter Kolshorn / Biologische Station Krickenbecker Seen e.V.
Ecotop2011_Kreuzotter BSKS_Kolshorn.pdf (1.07MB)
Der Lüsekamp, Kreuzottern auf der Grenze
Peter Kolshorn / Biologische Station Krickenbecker Seen e.V.
Ecotop2011_Kreuzotter BSKS_Kolshorn.pdf (1.07MB)
Besondere Libellen in der Grenzregion
Jan Hermans / AG Libellen der Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Ecotop2011 Libellen MSN_Hermans.pdf (1.85MB)
Besondere Libellen in der Grenzregion
Jan Hermans / AG Libellen der Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Ecotop2011 Libellen MSN_Hermans.pdf (1.85MB)
Nachtfalter in der Grenzregion
Ernest van Asseldonk / Stichting Koekeloere
Ecotop2011_Nachtvlinders grensregio_Asseldonk.pdf (1.97MB)
Nachtfalter in der Grenzregion
Ernest van Asseldonk / Stichting Koekeloere
Ecotop2011_Nachtvlinders grensregio_Asseldonk.pdf (1.97MB)
Fische in der Rur-1
Thijs Belgers / AG Fische der Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Ecotop2011_Salmoniden Roer_Belgers.pdf (863.5KB)
Fische in der Rur-1
Thijs Belgers / AG Fische der Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Ecotop2011_Salmoniden Roer_Belgers.pdf (863.5KB)
Fische in der Rur-2
Rob Gubbels / AG Fische der Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Ecotop2011_VISFAUNA ROER_Gubbels.pdf (492.14KB)
Fische in der Rur-2
Rob Gubbels / AG Fische der Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Ecotop2011_VISFAUNA ROER_Gubbels.pdf (492.14KB)
 

Meinweg Ecotop

Natur in der Grenzregion